1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228

Kodeks ponašanja roditelja/ staratelja

Резултат слика за roditelji

1. ulaskom u školu poštuje se kućni red škole i Кodeks ponašanja;

2. poštuje se termin za prijem roditelja/ staratelja kod odeljenskog staarešine ili predmetnog nastavnika;

3. pri ulasku u školu prijavljuje se dežurnom licu ii saopštava razlog posete;

4. u školske prostorije dolazi u prikladnoj odeći;

5. komunikacija sa osobljem škole je primerena, a ponašanje adekvatno;

6. svi problemi se rešavaju kroz konstruktivnu komunikaciju sa međusobnim uvažavanjem, tolerancijom i poštovanjem sagovornika;

7. redovnim posetama roditeljskim sastancima, Savetu roditelja i individualnim razgovorom sa odeljenskim starešinom postiže se blagovremeno informisanje o svim dešavanjima u školskom životu učenika (ocena, ponašanje, izostanci,...);

8. ne ignoriše se potencijalni problem učenika - reaguje se preventivno i blagovremeno;

9. u zavisnosti od specifičnosti pojedinih problema traži se i prihvata pomoć nadležnih službi u školi (psiholog, pedagog, direktor, sekretar,...);

10. odziv roditelja/ staratelja na poziv odeljenskog starešine ili škole je obavezan;

11. nastavno osoblje i odeljenski starešina obaveštavaju se blagovremeno o svim bitnim činjenicama vezanim za učenika (ocene, ponašanje, izostanci,...), kao i o razlozima izostajanja učenika iz škole;

12. odelejnski starešina se blagovremeno obaveštava u slučaju dužeg odsustvovanja učenika sa nastavekada se radi o bolesti (najkasnije drugog dana od dana izostajanja učenika sa nastave);

13. poštuje se rok za pravdanje izostanaka učenika (7 dana po povratku sa bolovanja), a izostanci se pravdaju lekarskim uverenjem;

14. za odustvovanje učenika sa nastave zbog vanškolskih obaveza (raznih sportskih i drugih takmičenja...), u trajanju do tri dana, unapred se traži dozvola odeljenskog starešine ili Nastavničkog veća ukoliko angažovanje učenika traje duže od tri dana;

15. čuva se školska imovina i imovina svih onih koji u školi uče i rade;

16. ukoliko učenik načini materijalnu štetu tokom boravka u školi, roditelj/ staratelj je dužan da tu štetu nadoknadi;

17. deca u školi donose skupocene predmete na sopstvenu odgovornost i odgovornost roditelja/ staratelja;

18. obaveštava se odeljenski starešina svaki put kada roditelj/ staratelj ima saznanje o nasilju ili kada se primeti da se nasilje dešava među učenicima;

19. poštuju se i primenjuju ostale obaveze sadržine u Pravilima ponašanja u školi.

Ne zaboravimo da smo svi mi model ponašanja deci!