1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Kodeks ponašanja roditelja/ staratelja

Резултат слика за roditelji

1. ulaskom u školu poštuje se kućni red škole i Кodeks ponašanja;

2. poštuje se termin za prijem roditelja/ staratelja kod odeljenskog staarešine ili predmetnog nastavnika;

3. pri ulasku u školu prijavljuje se dežurnom licu ii saopštava razlog posete;

4. u školske prostorije dolazi u prikladnoj odeći;

5. komunikacija sa osobljem škole je primerena, a ponašanje adekvatno;

6. svi problemi se rešavaju kroz konstruktivnu komunikaciju sa međusobnim uvažavanjem, tolerancijom i poštovanjem sagovornika;

7. redovnim posetama roditeljskim sastancima, Savetu roditelja i individualnim razgovorom sa odeljenskim starešinom postiže se blagovremeno informisanje o svim dešavanjima u školskom životu učenika (ocena, ponašanje, izostanci,...);

8. ne ignoriše se potencijalni problem učenika - reaguje se preventivno i blagovremeno;

9. u zavisnosti od specifičnosti pojedinih problema traži se i prihvata pomoć nadležnih službi u školi (psiholog, pedagog, direktor, sekretar,...);

10. odziv roditelja/ staratelja na poziv odeljenskog starešine ili škole je obavezan;

11. nastavno osoblje i odeljenski starešina obaveštavaju se blagovremeno o svim bitnim činjenicama vezanim za učenika (ocene, ponašanje, izostanci,...), kao i o razlozima izostajanja učenika iz škole;

12. odelejnski starešina se blagovremeno obaveštava u slučaju dužeg odsustvovanja učenika sa nastavekada se radi o bolesti (najkasnije drugog dana od dana izostajanja učenika sa nastave);

13. poštuje se rok za pravdanje izostanaka učenika (7 dana po povratku sa bolovanja), a izostanci se pravdaju lekarskim uverenjem;

14. za odustvovanje učenika sa nastave zbog vanškolskih obaveza (raznih sportskih i drugih takmičenja...), u trajanju do tri dana, unapred se traži dozvola odeljenskog starešine ili Nastavničkog veća ukoliko angažovanje učenika traje duže od tri dana;

15. čuva se školska imovina i imovina svih onih koji u školi uče i rade;

16. ukoliko učenik načini materijalnu štetu tokom boravka u školi, roditelj/ staratelj je dužan da tu štetu nadoknadi;

17. deca u školi donose skupocene predmete na sopstvenu odgovornost i odgovornost roditelja/ staratelja;

18. obaveštava se odeljenski starešina svaki put kada roditelj/ staratelj ima saznanje o nasilju ili kada se primeti da se nasilje dešava među učenicima;

19. poštuju se i primenjuju ostale obaveze sadržine u Pravilima ponašanja u školi.

Ne zaboravimo da smo svi mi model ponašanja deci!