Резултат слика за Decija prava

1.  Sva deca i mladi do 18 godina; imaju ista prava bez obzira na boju kože, pol, jezik i religiju.

2. Sva deca i mladi imaju prava na najveću mogiću zdravlja i zdravstvene preventive i medicinske zaštite.
 
3. Deca i mladi imaju pravo besplatno osnovno obrazovanje.
 
4. Imaju pravo na odmor, slobodno vreme, igru i učešće u kulturnim i umetničkim manofestacijama.
 
5. Deca i mladi imaju pravo da se informišu, slobodno kažu svoje mišljenje i da budu saslušani.
 
6. Deca i mladi imaju pravo na negu,vaspitanje i brigu.
 
7. Deca i mladi imaju pravo da u ratu i bekstvu prima posebnu pomoć.
 
8. Deca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada koji bi bili iskorišćeni i od seksualnog zlostavljanja.
 
9. Deca i mladi imaju pravada žive sa svojim roditeljima i da imaju kontakt sa svojim roditeljima ukoliko žive odvojeno.
 
10. Deca i mladi sa posebnim potrebama imaju prava na podršku i unapređenje kao i na aktivno učešće u društvenom životu.
Резултат слика за Decija prava