Stručni saradnici U OŠ "Miloje Čiplić " su:

1. Milica Radonjić - pedagog 

2. Jelena Ignjatović Munćan - psiholog

 

Radno vreme PEDAGOGA

U VIŠOJ SMENI

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

7.30 – 13.30

12.30 – 18.30

7.30 – 13.30

7.30 – 13.30

12.30 – 18.30

 

U NIŽOJ SMENI

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

7.30 – 13.30

12.30 – 18.30

7.30 – 13.30

12.30 – 18.30

12.30 – 18.30

 

Radno vreme PSIHOLOGA

U VIŠOJ SMENI

UTORAK

PETAK

7.30 – 13.30

7.30 – 13.30

 

U NIŽOJ SMENI

UTORAK

ČETVRTAK

PETAK

7.30 – 13.30

7.30 – 13.30

7.30 – 13.30