Kolektiv OŠ "Miloje Čiplić" čine direktor, sekretar, bibliotekar, psiholog, pedagog, računovodstvo, nastavno osoblje (nastavnici i učitelji) i pomoćno-tehničko osoblje.

U kolektiv naše škole ubrajaju se i predstavnici za Savet roditelja svih odeljenja u školi, predstavnik Đačkog parlamenta, predsednik odeljenja, zamenik predsednika i blagajnik u odeljenju.