Stručno usavršavanje

Резултат слика за stručno usavršavanje

Stručno obrazovanje i obuke treba da pruže svakom pojedincu mogućnost pune socijalne participacije, unapređivanje kvaliteta života, lični izbor, zapošljavanje, mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i mogućnost kvalitetnijeg života u zdravoj životnoj sredini. To znači da je osnovni cilj stručnog obrazovanja i obuka: obezbeđivanje mogućnosti mladima i odraslima usvajanje znanja, sticanje veština i sposobnosti (kompetencija) potrebnih za rad i zapošljavanje, dalje obrazovanje i učenje uz uvažavanje smernica održivog razvoja celokupnog društva.

Konkretni zadaci stručnog obrazovanja i obuka su:

  • sticanje zanimanja i kvalifikacija, odnosno relevantnih kompetencija, znanja i veština neophodnih za zapošljavanje i rad u određenom području rada;
  • sticanje inicijalnog i kontinuiranog stručnog obrazovanja i obuka;
  • razvoj sposobnosti, talenata i potencijala i samoispunjenje i nastavak obrazovanja.