Raspored DOPUNSKE NASTAVE 2017/18. godina

Резултат слика за dopunska nastava

ČAS

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

Predčas:  Gizela Balo Bordaš – mađarski jezik

 

Predčas : Aniko Švaner - istorija

Predčas : Silvija Sakač Madaras – engleski jezik; Predčas: Olga Bogdanov – geografija

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Olga Mirkov

5.

 

Aleksandra Popov; Saša Mošorinski

Olga Mirkov; Aleksandra Petraškov Blažin; Katica Davidović

Bojana Laković ; Manja Bugarski; Snežana Vrebalov

Aleksandra Popov; Agota Polak Feher

6.

 

 

Margit Kiš – nemački jezik

Silvija Varga

Miki Lukač – matematika

7.

Ema Lenkeš – engleski jezik

Zlatka Tošić – biologija;

Gabrijela Boldižar  - srpski jezik, matematika

Tatjana Kovačev – matematika;

Tatjana Stakić – srpski jezik;

Vesna Marković – srpski jezik

Edit Vujović – engleski jezik; Dubravka Drenovac – srpski jezik

Sofija Jegdić Gurjanov – muzička kultura

8.

 

 

 

Davor Dragić - matematika

 

NAPOMENA: Nastavnici zadržavaju pravo da shodno tome kako učenici usvajaju gradivo, omoguće još više dopunskih časova u drugim terminima, a u dogovoru sa učenicima.