Razrednu nastavu u OŠ "Miloje Čiplić" obavljaju sledeće učiteljice:

Резултат слика за razredna nastava

UČITELJICE PRVIH RAZREDA: Aleksandra Popov, Olga Mirkov, Agota Polak Feher;

UČITELJICE DRUGIH RAZREDA SU: Katica Davidović, Aleksandra Blažin Petraškov, Erika Šamu;

UČITELJICE TREĆIH RAZREDA SU: Vesna Pecarski, Snežana Vrebalov, Saša Mošorinski, Silvija Varga;

UČITELJICE ČETVRTIH RAZREDA SU: Bojana Laković, Manja Bugarski, Melinda Fabijan.