Dete vam kreće u prvi razred, šta treba znati?

Pitanja koja će detetu biti postavljena su tajna, iako se u našim školama već godinama koristi ista baterija testova. Sa druge strane, kako će proteći samo testiranje i koja će pitanja biti postavljena uveliko zavisi ne samo od korišćenih testova već i od ličnosti psihologa tj. pedagoga.

Ispituje se emotivna, socijalna i kognitivna zrelost deteta. Šta to tačno znači?

Grafomotorika: uobičajeno je da jedan od zadataka bude da dete nešto nacrta. Pre polaska u školu većina dece pravilno drži olovku i uspeva da nacrta dovoljan broj detalja na crtežu. Ruka kojom drži olovku znači da je levoruko ili dešnjak, što psiholog, .Резултат слика за dete vam kreće u prvi razred
Brojevi: dete u ovom uzrastu bi trebalo da ume da broji do 20 i da brojeve povezuje sa količinom. Odnosno, kada mu pokažete crtež sa 5 jabuka, ume da ih predstavi kao : 5 jabuka. Takođe, treba da zna osnovno baratanje brojevima, na primer, koliko ima godina i koliko će ih imati sledeće godine.

Mnogi znaju i parne i neparne brojeve, da broje unazad i slično, ali to se na ovom testiranju ne zahteva.

 

Rečnik: jedan od mogućih zadataka je da dete kaže kojim slovom počinje neka reč, kojim slovom se završava, i da podeli reč na slogove. Prati se i način na koji stvara rečenice (koliko jesu ili nisu opširne, koliko izražajne, koliko bogate detaljima), glasovna analiza (da li dete razume da se reč KUĆA sastoji od glasova K U Ć A – što se smatra osnovom budućeg pisanja), i glasovna sinteza (kada kažete K U Ć A da li dete to prepoznaje kao KUĆA – što je osnova budućeg čitanja)
Govorno-jezički status: kroz sve odgovore biće praćen detetov govorno-jezički status.