Razred

Ime i prezime roditelja

1.

I1

Svilengaćin Slađana

2.

I2

Pjevac Staša

3.

I3

Ereš Oskar

4.

II1

Kovačev Zorana

5.

II2

Padežanin Jelkica

6.

II3

Pap Anamarija

7.

III1

Mesaroš Suzana

8.

III2

Josimović Snežana

9.

III3

Marjanović Monika

10.

III4

Berta Valerija

11.

IV1

Kevrešanov Julijana

12.

IV2

Ilija Natalija

13.

IV3

Imbronjev Hajdu Timea

14.

V1

Draganov Danijela

15.

V2

Cvejin Igor

16.

V3

Popović Sabina

17.

VI1

Stanković Ginter Erna

18.

VI2

Šućurović Klara

19.

VI3

Horvat Karolj

20.

VII1

Srdanović Šejmeši Snežana

21.

VII2

Lalić Slađana

22.

VII3

Minčić Milan

23.

VII4

Milinski Mihalj Aniko

24.

VIII1

Zokić Zorana

25.

VIII2

Palković Smiljana

26.

VIII3

Šreder Andrea

27.

VIII Spec

Mesaroš Slađana