Predmetnu nastavu u OŠ ,,Miloje Čiplić" obavljaju sledeći nastavnici:
 Резултат слика за predmetna nastava
SRPSKI JEZIK: Dubravka Drenovac, Vesna Marković, Tatjana Stakić, Sandra Kovačev;
MAĐARSKI JEZIK: Gizela Balo Bordaš;
ENGLESKI JEZIK: Ema Lenkeš, Edit Vujović, Silvija Sakač Madaras;
NEMAČKI JEZIK: Margit Kiš, Aleksandra Latinović;
ISTORIJA: Aniko Švaner, Zorica Garčev, Stojanka Glišin;
GEOGRAFIJA: Olga Bogdanov, Magdalena Dujin;
MATEMATIKA: Tatjana Kovačev, Miki Lukač, Davor Dragić;
FIZIKA: Rudolf Horvat;
BIOLOGIJA: Zlatka Tošić, Eržebet Feher, Snežana Vijatov Ljubičić;
HEMIJA: Natalija Makivić, Čila Kapor;
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO: Bojan Marjanski, Miki Lukač;
TEHNIKA I TEHNOLOGIJA: Bojan Marjanski, Miki Lukač;
MUZIČKA KULTURA: Sofija Jegdić Gurjanov, Zalan Zedi;
HOR I ORKESTAR: Sofija Jegdić Gurjanov;
LIKOVNA KULTURA: Đorđe Mirkov;
FIZIČKA KULTURA: Oto Seke, Tanja Golušin, Zoran Petrović;
IZABRANI SPORT: Oto Seke, Tanja Golušin, Zoran Petrović;
FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE: Oto Seke, Tanja Golušin, Zoran Petrović; 
GRAĐANSKO VASPITANJE: Gizela Balo Bordaš, Magdalena Dujin;
VERSKA NASTAVA: Vladimir Mirkov, Atila Flejs;
NASTAVNIK U SPECIJALNOM ODELJENJU (VIII): Gabrijela Boldižar.