Резултат слика за Vršnjački tim

Vršnjački tim je osnovan u okviru projekta "Škola bez nasilja" i ima ulogu da organizuje akcije prevencije nasilničkog ponašanja, kao i da učestvuje u rešavanju konfliktnih situacija i svakodnevnih problema učenika koji se tiču ponašanja i komunikacije.