Резултат слика за kalendar takmičenja u školi

Organizatore takmičenja i smotri određuje ministar kalendarom takmičenja i smotri za svaku školsku godinu.

Kalendar takmičenja i smotri objavljuje se u „Prosvetnom pregledu”, najkasnije do početka drugog polugodišta tekuće školske godine.

 

Poštovani učenici i nastavnici, naknadno će u naznačenom roku biti tabelarno objavljen Kalendar takmičenja za 2017/18. školsku godinu.