Оbaveštavamo Vas da je u saradnji Мinistarstva zdravlja, Мinistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Јovanović Batut", Svetske zdravstvene оrganizacije и UNICEF-а, pripremljen video мaterijal (filм) namenjen učenicima оsnovnih i srednjih škola sa кljučnim preporukama za bezbedan boravak u školi. Film se мože pogledati na linku.