• Up Next Za decu: zašto je važno da se nosi maska i pravilno peru ruke?
  • Up Next Nekoliko saveta da se osećaš bolje
  • Up Next 7 jednostavnih koraka kako da sprečite širenje korona virusa i...
  • Up Next Pravila ponašanja u školi tokom trajanja epidemije COVID-19
  • Up Next WHO Skola Cut V2
Školska Facebook stranica Erasmus + projekta Soul of Science - SOS https://www.facebook.com/erasmuspluska229project      
Category: Aktivnosti 2021-02-16 22:01:17
U periodu od ponedeljka, 18. do petka 22. novembra, na redovnim časovima informatike, održaće se sedmo po redu Međunarodno takmičenje iz informatičke i računarske pismenosti "Dabar".
Category: Aktivnosti 2019-11-19 16:05:48
        На четрвтој  конфренцији  о безбедности деце „Безбедност и одговорност 2019.“која је одржана 27.9.2018.године у Суботици,присуствовали су чланови нашег Тима Татјана Ковачев,Попов александра и ...
Category: Aktivnosti 2019-10-13 16:22:02

Резултат слика за ucenicki parlament

 

 

    Mesec

 

                                        Plan rada

 

 

Septembar

1. Formiranje Uučeničkog parlamenta

2. Izbor rukovodstva Učeničkog parlamenta

3. Usvajanje godišnjeg plana rada Učeničkog parlamenta

4. Tekuća pitanja

 

Oktobar

 

1. Proslava dečije nedelje

2. Profesionalna orijentacija

3. Tekuća pitanja

 

Novembar

1. Svetski dan dece - dan konvencije prava deteta

2. Uređenje učionica (tokom cele godine)

3. Tekući problemi

 

Decembar

1. Analiza uspeha učenika na kraju prvog polugodišta

2. Noć istraživača

3. Obeležavanje slave Svetog Save

4. Tekuća pitanja

Januar /Februar

1. Kako pomoći slabijim učenicima u savladanju gradiva

2. Takmičenje učenika

3. Pripreme za završni ispit

 

Mart

1. Završna svečanost za osmake

2. Tekuća pitanja

 

April

1. Aktiviranje učenika u okvira održavanja Svetog dana knjige

2. Priprema dana škole

Maj/Jun

1. Analiza uspeha učenika na kraju drugog polugodišta

2. Analiza uspeha učenika na takmičenja

3. Izrada plana za 2017/2018