• Up Next Za decu: zašto je važno da se nosi maska i pravilno peru ruke?
  • Up Next Nekoliko saveta da se osećaš bolje
  • Up Next 7 jednostavnih koraka kako da sprečite širenje korona virusa i...
  • Up Next Pravila ponašanja u školi tokom trajanja epidemije COVID-19
  • Up Next WHO Skola Cut V2
Školska Facebook stranica Erasmus + projekta Soul of Science - SOS https://www.facebook.com/erasmuspluska229project      
Category: Aktivnosti 2021-02-16 22:01:17
U periodu od ponedeljka, 18. do petka 22. novembra, na redovnim časovima informatike, održaće se sedmo po redu Međunarodno takmičenje iz informatičke i računarske pismenosti "Dabar".
Category: Aktivnosti 2019-11-19 16:05:48
        На четрвтој  конфренцији  о безбедности деце „Безбедност и одговорност 2019.“која је одржана 27.9.2018.године у Суботици,присуствовали су чланови нашег Тима Татјана Ковачев,Попов александра и ...
Category: Aktivnosti 2019-10-13 16:22:02

Odabrani udžbenici u 2018/19. godini

 

 

1. РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

Издавачка

кућа

Редни

број

Назив уџбеника

Аутори

Српски језик

Едука–предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

1.

НОВИ БУКВАР-уџбеник за 1.разред основне школе

Решење: 650-02-00171/2018-07 од 25.4.2018.

 

Бранка Матијевић

Љиљана Вдовић

Ранка Јанаћковић

2.

НОВИ БУКВАР-наставни листови за 1.разред основне школе

Решење:650-02-00171/2018-07 од 25.4.2018.

 

Бранка Матијевић

Љиљана Вдовић

Ранка Јанаћковић

3.

ЧИТАНКА за 1. разред о сновне школе

Решење: 650-02-00171/2018-07 од 25.4.2018.

 

Моња Јовић, мр Иван Јовић

Математика

Едука –

предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

1.-2.

Математика 1 а и Математика 1 б:уџбеник за 1.разред основне школе

Решење¨650-02-00164/2018-07 од 27.4.2018.

 

Ивана Јухас

Свет око нас

Klett – издавачка кућа доо

1.

МАША И РАША СВЕТ ОКО НАС:уџбеник за 1.разред основне школе

Решење: 650-02-00100/2018-07 од 27.4.2018.

 

Зоран Б.Гаврић

Драгица Миловановић

Музичка култура

Едука –

предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

1.

 

Музичка сликовница:Музичка култура за 1.разред основне школе

Решење: 650-02-00085/2018-07 од 25.4.2018.

 

Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић

Енглески језик - први страни језик                                                                                                    

The English Book doo

1.

HEPPY HOUSE, енглески за први разред ош, Уџбеник са електронским додатком

Решење: 650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.

 

Strlla Maidment

Lorena Roberts

 

 

 

2. РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

Издавачка

кућа

Редни

број

Назив уџбеника

Аутори

Српски језик

Klett

издавачка кућа доо

1.

Маша и Раша „Царство речи”, читанка за други разред основне школе

Решење: 650-02-571/2013-06,

 

Радмила Жежељ Ралић

 

 

2.

Маша и Раша „Slovo do slova”, уџбеник за учење латинице за други разред основне школе

Решење: 650-02-569/2013-06,

 

Радмила Жежељ Ралић

 

 

3.

Маша и Раша „О језику 2”, српски језик за други разред основне школе

Решење: 650-02-763/2013-06,

 

Радмила Жежељ Ралић

Математика

Klett

издавачка кућа доо

1.

„Маша и Раша– Математика 2”, уџбеник за други разред основне школе

Решење: 650-02-321/2014-06,

 

Бранислав Поповић

Ненад Вуловић

Петар Анкић

Мирјана Кандић

 

 

2.

„Маша и Раша– Математика 2”, радна свеска за други разред основне школе 1. и 2. Део

Решење: 650-02-322/2014-06,

 

Бранислав Поповић

Ненад Вуловић

Петар Анкић

Мирјана Кандић

 

 

3.

„Маша и Раша– Математика”, наставни листови за други разред основне школе

Решење: 650-02-269/2013-06,

 

Бранка Матијевић

Радмила Жежељ Ралић

Свет око нас

Klett

издавачка кућа доо

1.

„Маша и Раша– Свет око нас 2”, уџбеник за други разред основне школе

Решење: 650-02-566/2014-06,

 

Биљана Животић

 

 

 

2.

„Маша и Раша– Свет око нас 2”, радна свеска за други разред основне школе

Решење: 650-02-566/2014-06,

Биљана Животић

 

Музичка култура                                                                                                                                   

Klett

издавачка кућа доо

1.

„Чаробни свет музике”, музичка култура за други разред основне школе

 

 

Енглески језик - први страни језик                                                                                                    

The English Book doo

1.

Happy House 2 – Уџбеник

Решење: 650-02-00407/2010-06,

Strlla Maidment

Lorena Roberts

 

 

2.

Happy House 2 - Радна свеска

Решење: 650-02-00407/2010-06,

Strlla Maidment

Lorena Roberts

 

 

 

3. РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Klett Издавачка кућа доо

 

 

1.

Маша и Раша „Река речи”, читанка за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-228/2014-06,

 

Радмила Жежељ - Ралић

2.

Маша и Раша „О језику 3”, српски језик за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-765/2013-06,

 

Радмила Жежељ  Ралић

3.

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-307/2013-06,

 

Радмила Жежељ Ралић,

 Бранка Матијевић;

МАТЕМАТИКА

Klett Издавачка кућа доо

 

 

1.

Маша и Раша– Математика 3”, уџбеник за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-273/2014-06,

 

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић,

 Петар Анокић,

Мирјана Кандић

2.

„Маша и Раша– Математика 3”, радна свеска за трећи разред основне школе 1. и 2. Део

Решење: 650-02-562/2014-06,

 

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

 Мирјана Кандић

3.

„Маша и Раша– Математика”, наставни листови за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-611/2014-06,

 

Бранка Матијевић , Радмила Жежељ Ралић;

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Klett Издавачка кућа доо

 

 

1.

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-169/2014-06,

 

Радмила Жежељ Ралић;

2.

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за трећи разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић;

3.

„Маша и Раша– Природа и друштво”, наставни листови за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-169/2014-06,

 

Драгица Миловановић, Зоран Б. Гаврић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Nova škola

Doo

 

 

Певам, свирам, слушам 3 за трећи разред основне школе

Милица Ћук,Зоран Јевтић,  Славко Илић,     Мила Лацковић ;

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo

 

1.

Happy Street 1 – Уџбеник

Решење: 650-02-00811/2010-06,

Stella Maidment, Lorena Roberts

2.

Happy Street 1 - Радна свеска

Решење: 650-02-00811/2010-06,

Stella Maidment, Lorena Roberts

 

 

 4. разред

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Едука

 

 

1.

Трешња у цвету – читанка за четврти разред основне школе

Решење: 650-02-00248/2008-02,

 

Н. Тодоров,

 М.Плавшић и

С.Цветковић

2.

ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ 4

Решење: 650-02-00248/2008-06/03,

 

Б.Првуловић и

 М. Цветковић

3.

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК  4

Решење: 650-02-00247/2008-06/19,

Н. Тодоров,

С. Зарупски и

 С. Кеча

МАТЕМА

ТИКА

Едука

 

 

 

 

1.

МАТЕМАТИКА 4а – УЏБЕНИК СА РАДНИМ ЛИСТОВИМА

Решење: 650-02-00248/2008-06/14,

 

С.Јоксимовић

2.

МАТЕМАТИКА 4б – УЏБЕНИК СА РАДНИМ ЛИСТОВИМА

Решење: 650-02-00248/2008-06/14,

С. Јоксимовић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

1.

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе

Решење: 650-02-281/2014-06

 

Винко Ковачевић,

Бранка Бечановић

2.

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за  четврти  разред основне школе

Решење: 650-02-281/2014-06

 

Винко Ковачевић,

Бранка Бечановић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Klett

 

 

1.

,,Чаробни свет музике“ , музичка култура за четврти разред основне школе + ЦД

Гордана Илић

2.

,,Чаробни свет музике“ , радна нотна свеска за четврти разред основне школе

Гордана Илић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo

 

1.

Happy Street 2 – уџбеник

Решење: 650-02-00812/2010-06,

Stella Maidment, Lorena Roberts

2.

Happy Street 2 - Радна свеска

Решење: 650-02-00812/2010-06,

Stella Maidment, Lorena Roberts

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Едука

 

1.

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА-УЏБЕНИК за четврти разред основне школе

С. Миловановић

 

 

 

5. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ПРЕДМЕТ

АУТОР

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

1.

Српски језик

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Уметност речи : читанка за 5.разред основне школе

Решење: 650-02-00026/2018-07 од 24.4.2018.

„Нови Логос“

 

Јелена Срдић

„Дар речи“, граматика за пети разред основне школе

Решење: 650-02-00026/2018-07 од 24.4.2018.

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

Радна свеска  уз уџбенички комплет српског језика и књижевности

Решење: 650-02-00026/2018-07 од 24.4.2018.

2.

Музичка култура

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА 5 :за пети разред основне школе

Решење:650-02-00145/2018-07 од 25.4.2018.

ЈП „Завод за уџбенике“

3.

Историја

Александар Тодосијевић

Историја-уџбеник са одабраним историјским изворима за 5.разред основне школе

Решење: 650-02-00066/2018-07 од 25.4.2018.

“ЕДУКА“

 

4.

Географија

Марко Јоксимовић

„Географија 5“, уџбеник за пети разред основне школе

Решење: 650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.

Нови Логос

5.

Математика

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Математика:  уџбеник за пети разред основне школе

Решење: 650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018.

Klett

Бранислав Поповић

Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Математика збирка задатака за 5.разред основне школе

Решење: 650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018.

Klett

6.

Биологија

Горан Милићев и Ена Хорват

„Биологија 5“, уџбеник за пети разред основне школе

Решење: 650-02-00168/2018-07 од 27.4.2018.

Klett

7.

Техника и технологија

Светлана Вучетић

Техника и технологија за 5.разред ош:уџбенички комплет(уџбеник, материјал за конструкторско моделовање)

Решење: 650-02-00130/2018-07 од 27.4.2018.

БИГЗ ШКОЛСТВО

 

8.

Информатика и рачунарство

Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић

Информатика и рачунарство 5:уџбеник за 5.разред  основне школе

Решење: 650-02-00172/2017-07 од 30.1.2018.

БИГЗ ШКОЛСТВО

9.

Енглески језик

Ben Wetz, Janet Hardy Gould

ENGLISH PLUS:1. енглески језик за 5.разред ош,:уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио цд)

Решење: 650-02-00031/2018-07 od 27.4.2018.

“НОВИ ЛОГОС“

 

10.

Немачки језик

Ђорђо Мота, Драгана Боос

WIR NEU 1:немачки језик за 5.разред ОШ, прва година учења (уџбенички комплет:уџбеник+радна свеска)

Решење: 650-02-00125/2018-07 од 27.04.2018.

 

Klett

 

 

 

6. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ПРЕДМЕТ

АУТОР

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

1.

Српски језик

Наташа станковић Шошо,Бошко Сувајџић

„Уметност речи“, читанка за шести разред основне школе

Нови Логос

Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

„Дар речи“, граматика за за шести разред основне школе

Нови Логос

Наташа станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

„Радна свеска 6“ уз уџбенички комплет српског језиказа шести разред основне школе

Нови Логос

2.

Музичка култура

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА 6, уџбеника са електронским аудио додатком за шести разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

3.

Историја

Раде Михаљчић

ИСТОРИЈА – радни уџбеник за шести разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

4.

Географија

Снежана Вујадиновић, Рајко Голић

„Географија 6“, уџбеник географије за шести разред основне школе

Нови Логос

 

 

Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Наташа Бировљев

„Географија 6“, радна свеска из географије за шести разред основне школе

Нови Логос

5.

Математика

Небојша икодиновић, Слађана Димитријевић

„Математика 6“, уџбеник за шести разред основне школе

Klett

Сања Милојевић, Ненад Вуловић

„Математика 6“, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе

Klett

6.

Биологија

Љубиша Станисављевић, Јелена Станисављевић

„Билогија 6“, уџбеник за шести разред основне школе

Klett

Љубиша Станисављевић, Јелена Станисављевић

„Билогија 6“, радна свеска за шести разред основне школе

Klett

7.

Техника и технологија

Слободан Попов, Тијана Тешан

Техника и технологија- уџбеник за шести разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

8.

Информатика и рачунарство

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за шести разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

9.

Енглески језик

Tom Hutchinson

Project 3 уџбеник (треће издање)

The English Book

 

 

Tom Hutchinson, Lynda Edwards

Project 3 радна свеска (треће издање)

The English Book

10.

Немачки језик

Ђорђо Мота, Драгана Боос

Wir 2, немачки језик за шести разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и CD

Klett

Ђорђо Мота, Драгана Боос

Wir 2, немачки језик за шести разред основне школе, радна свеска за другу годину уéења

Klett

11.

Физика

Дарко Капор, Јован Шетрајчић

ФИЗИКА, уџбеник са електронским интерактивним додатком за шести разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА – за шести разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

 

  

 

7. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ПРЕДМЕТ

АУТОР

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

1.

Српски језик

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

„Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе

Нови Логос

Драгана Ћећез Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић

„Дар речи“, граматика за седми разред основне школе

Нови Логос

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Драгана Ћећез Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић

„Радна свеска 7“ уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе

Нови Логос

2.

Музичка култура

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА  7 -  уџбеник са електронским аудио додатком за седми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

3.

Историја

Душан Батаковић

ИСТОРИЈА – уџбеник за седми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

4.

Географија

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Мирољуб Милинчић

„Географија 7“, уџбеник географије за седми разред основне школе

Нови Логос

Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Ивана Адамов

„Географија 7“, радна свеска географије за седми разред основне школе

Нови Логос

5.

Математика

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

„Математиак 7“, уџбеник за седми разред основне школе

Klett

Сања Милојевић, Ненад Вуловић

„Математиак 7“, збирка задатака са решењима  за седми разред основне школе

Klett

6.

Биологија

Славица Здравковић

„Биологија 7“, уџбеник за седми разред основне школе

Klett

Славица Здравковић

„Биологија 7“, радна свеска за седми разред основне школе

Klett

7.

Техничко и информатичко образовање

Ивана Тасић, Драгана Глушац

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – уџбеник за седми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

8.

Информатика и рачунарство

Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић, Драган Маринчић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – уџбеник за седми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

9.

Енглески језик

Tom Hutchinson

Project 4 -  уџбеник (треће издање)

The English Book

Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret

Project 4 -  радна свеска (треће издање)

The English Book

10.

Немачки језик

Ђорђо Мота, Драгана Боос

Wir 3, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења и CD

Klett

Ђорђо Мота, Драгана Боос

Wir 3, немачки језик за седми разред основне школе, радна свеска  за трећу годину учења

Klett

11.

Физика

Дарко Капор, Јован Шетрајчић

ФИЗИКА – уџбеник са електронским интерактивним додатком за седми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

Јован Шетрајчић, Милан Распоповић, Бранислав Цветковић

Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама – за седми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

12.

Хемија

Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

Хемија за седми разред основне школа

Привредно друштво Герундиум доо.

 

Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе

Привредно друштво Герундиум доо.

13.

Верска настава

Владика Игнатије Мидић

Православни катихизис за седми разред основне школе

Издавачка кућа Фреска

 

 

 

8. РАЗРЕД

РЕДНИ БРОЈ

ПРЕДМЕТ

АУТОР

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

1.

Српски језик

Наташа Станковић Шошо

„Уметност речи“, читанка за осми разред основне школе

Нови Логос

Драгана Ћећез Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић

„Дар речи“, граматика за осми разред основне школе

Нови Логос

Наташа Станковић Шошо, Драгана Ћећез Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић

„Радна свеска 8“ уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе

Нови Логос

2.

Музичка култура

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА  -  уџбеника са електронским аудио додатком за осми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

3.

Историја

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић

ИСТОРИЈА –уџбеник за осми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

4.

Географија

Слободан Зрнић, Наташа Бировљев

„Географија 8“, уџбеник географије за осми разред основне школе

Нови Логос

5.

Математика

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

„Математиак 8“, уџбеник за осми разред основне школе

Klett

Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

„Математиак 8“, збирка задатака са решењима  за осми разред основне школе

Klett

6.

Биологија

Владимир Ранђеловић

„Биологија 8“, уџбеник за осми разред основне школе

Klett

Владимир Ранђеловић, Светлана Ракић

„Биологија 8“, радна свеска за осми разред основне школе

Klett

7.

Техничко и информатичко образовање

Вјекослав Сајферт, Иван тасић, Марина Петровић

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – уџбеник за осми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

8.

Информатика и рачунарство

Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – уџбеник за осми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

9.

Енглески језик

Tom Hutchinson

Project 5 -  уџбеник (треће издање)

The English Book

Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret

Project 5 -  радна свеска (треће издање)

The English Book

10.

Немачки језик

Ђорђо Мота, Драгана Боос

Wir 4, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и CD

Klett

Ђорђо Мота, Драгана Боос

Wir 4, немачки језик за осми разред основне школе, радна свеска  за четврту годину учења

Klett

11.

Физика

Дарко Капор, Јован Шетрајчић

ФИЗИКА – уџбеник са електронским интерактивним додатком за осми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

Јован Шетрајчић, Милан Распоповић, Бранислав Цветковић

Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама – за осми разред основне школе

ЈП Завод за уџбенике

12.

Хемија

Јасна Адамов, Радојка Ђорђевић, мр Снежана Каламковић

Хемија за осми разред основне школа

Привредно друштво Герундиум доо.

Јасна Адамов, Радојка Ђорђевић, мр Снежана Каламковић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за осми разред основне школе

Привредно друштво Герундиум доо.

13.

Верска настава

Владика Игнатије Мидић

Православни катихизис за осми разред основне школе

Издавачка кућа Фреска

 

 

Spisak udžbenika za 1. razred na mađarskom nastavnom jeziku  

Tankönyvek az I. osztályosok számára magyar tannyelven   

 

ПРЕДМЕТ

 

Tantárgy

Издавачка

Кућа

Kiadó

Редни

број

Назив уџбеника

 

tankönyv címe

Аутори

 

Szerző

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

 

 

MAGYAR NYELV

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

1.

ÁBÉCÉSKÖNYV az általános iskolák 1. osztálya számára

Erdély Lenke

2.

OLVASÓKÖNYV az általános iskolák 1. osztálya számára

Bálizs Magdolna, Farkas Erika, Juhász Valéria

3.

TANULJUNK OLVASNI! - Munkalapok az általános iskolák 1. osztálya számára

/

4.

TANULJUNK ÍRNI! - Munkalapok az általános iskolák 1. osztálya számára

Erdély Lenke

СРПСКИ ЈЕЗИК

SZERB NYELV

 

Klett

 

 

1.

 

 

Maša i Raša-Srpski kao nematernji-udžbenik za 1.razred osnovne škole

 

 

Sonja Adžić

MATEMATIKA

Kreativni centar

Kratív Központ Belgrád

 

 

1.

 

MATEMATIKA - tankönyv az általanos iskolák első osztálya számára

Dr, Marinković Simeon, Marinković Ljiljana, Begović Dejan

2.

SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA az általános iskolák 1. osztála számára

Dr. Marinković Simeon

СВЕТ ОКО НАС

 

KÖRNYEZETISMERET

Kreativni centar

Kratív Központ Belgrád

 

 

1.

 

KÖRNYEZETÜNK az általanos iskolák első osztálya számára

 

Dr. Marinković Simeon

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ZENEKULTÚRA

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

1.

 DALOLJUNK EGYÜTT! - Zenekönyv az általános iskolák 1. osztálya számára

Tolnay Ilona

Енглески језик - први страни језик                                                                                                    

The English Book doo

1.

HEPPY HOUSE, енглески за први разред ош, Уџбеник са електронским додатком

Решење: 650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.

 

Strlla Maidment

Lorena Roberts

 

 

 

 

Spisak udžbenika za 2. razred na mađarskom nastavnom jeziku 

Tankönyvek az 2. osztályosok számára magyar tannyelven   

 

 

ПРЕДМЕТ

 

Tantárgy

Издавачка

Кућа

Kiadó

Редни

број

Назив уџбеника

 

tankönyv címe

Аутори

 

Szerző

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

 

 

MAGYAR NYELV

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

1.

OLVASÓKÖNYV az általános iskolák 2. osztálya számára

Решење: 106-61-00138/2004-01

Erdély Lenke

2.

OLVASÁSI MUNKALAPOK -az általános iskolák 2. osztálya számára

Решење: 106-61-00140/2004-01

Erdély Lenke

3.

BESZÉLJÜNK ÉS Írjunk! – Munkafüzet anyanyelvőn az általános iskolák 2. osztálya számára

Решење: 106-61-00139/2004-01

Molnár Csikós László

Erdély Lenke

СРПСКИ ЈЕЗИК

SZERB NYELV

 

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

 

1.

 

 

 Učimo srpski 2.

 

 

Nataša Dobrić

MATEMATIKA

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

 

1.

 

MATEMATIKA 2- tankönyv az általanos iskolák második  osztálya számára

Решење: 650-02-00159/2009-06/1,

 

Olivera Todorović

Srđan Ognjanović

2.

MATEMATIKA 2- munkalapok az általanos iskolák második  osztálya számára

Решење: 650-02-00159/2009-06/1,

 

Olivera Todorović

Srđan Ognjanović

СВЕТ ОКО НАС

 

KÖRNYEZETISMERET

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

 

1.

 

KÖRNYEZETÜNK tankönyv az általanos iskolák második osztálya számára

Решење: 650-02-00736/2010-06,

Biljana Gačanović

Ljiljana Novković

Biljana Trebješanin

 

2.

 

FÜRKÉSZŐ MUNKAFÜZET aKörnyezetőünk tankönyvhöz az általanos iskolák második osztálya számára

Решење: 650-02-00736/2010-06,

Biljana Gačanović

Ljiljana Novković

Biljana Trebješanin

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ZENEKULTÚRA

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

1.

 DALOLJUNK EGYÜTT! - Zenekönyv az általános iskolák 2. osztálya számára

Tolnay Ilona

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ANGOL NYELV

 

The English Book doo

 

1.

HAPPY HOUSE – New Edition

CLASS BOOK 2

Решење: 650-02-00407/2010-06,

Stella Maidment and Lorena Roberts

 

2.

 

HAPPY HOUSE – New Edition

ACTIVITY BOOK 2

Решење: 650-02-00407/2010-06,

Stella Maidment and Lorena Roberts

 

 

 

Spisak udžbenika za 3. razred na mađarskom nastavnom jeziku  

Tankönyvek az 3. osztályosok számára magyar tannyelven   

 

 

ПРЕДМЕТ

 

Tantárgy

Издавачка

Кућа

Kiadó

Редни

број

Назив уџбеника

 

tankönyv címe

Аутори

 

Szerző

MAĐARSKI JEZIK

 

 

MAGYAR NYELV

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

1.

 

OLVASÓKÖNYV az általános iskolák 3. osztálya számára

Решење: 106-61-00072/2006-01, 2006-06-26

 

Erdély Lenke

2.

KERESSÜK A SZÓT! - Munkafüzet anyanyelvből az általános iskolák 3. osztálya

számára

Решење: 106-61-00147/2005-01, 2005-08-12

 

Molnár Csikós László, Erdély Lenke

3.

OLVASÁSI MUNKALAPOK az általános iskolák 3. osztálya számára

Решење: 106-61-00177/2005-01, 2005-08-12

 

Erdély Lenke

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

SZERB NYELV

 

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

 

1.

ČAROLIJA REČI – čitanka za srpski kao nematernji jezik za treći razred osnovne škole

POUKE IZ JEZIKA za srpski kao nematernji jezik za treći razred osnovne škole

Radna sveska uz čitanku za srpski jezik kao nematernji jezik za 3. Razred osnovne škole

 

 

Nataša Dobrić

MATEMATIKA

Kreativni centar

Kratív Központ Belgrád

 

 

1.

MATEMATIKA - tankonyv az altalanos iskolak harmadik osztalya szamara gyakorlasi

feladatokkal (1.resz, 2. resz)

Решење: 650-02-00143/2008-06, 2008-06-25

 

 

Aleksandra Stefanović

 

 

 

2.

SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA az általános iskolák 3. osztála számára

Dr. Marinković Simeon

Dejan Begović

PRIRODA I DRUŠTVO

 

KÖRNYEZETISMERET

Kreativni centar

Kratív Központ Belgrád

 

 

1.

 

TERMESZET- es tarsadalomismeret - tankonyv az altalanos iskolak harmadik osztalya

szamara (nacionalni dodatak integrisan u udžbenik)

Решење: 650-02-00146/2008-06, 2008-06-25

 

Dr. Marinković Simeon

Slavica Marković

MUZIČKA KULTURA

ZENEKULTÚRA

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

1.

 

DALOLJUNK EGYÜTT! - Zenekönyv az általános iskolák 3. osztálya számára

 

Tolnay Ilona

ENGLESKI JEZIK

ANGOL NYELV

 

The English Book doo

 

1.

HAPPY STREET  1– New Edition

CLASS BOOK 1

Stella Maidment and Lorena Roberts

 

2.

 

HAPPY STREET 1 – New Edition

ACTIVITY BOOK 1

Stella Maidment and Lorena Roberts

LIKOVNA KULTURA

 

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

TANULOK ÉS ALKOTOK - képzőművészeti kultúra az általános iskola harmadik

osztálya számára

 

 


 

 

 

 

Spisak udžbenika za 4. razred na mađarskom nastavnom jeziku  

Tankönyvek az 4. osztályosok számára magyar tannyelven   

 

ПРЕДМЕТ

 

Tantárgy

Издавачка

Кућа

Kiadó

Редни

број

Назив уџбеника

 

tankönyv címe

Аутори

 

Szerző

MAĐARSKI JEZIK

 

 

MAGYAR NYELV

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

1.

 

OLVASÓKÖNYV az általános iskolák 4. osztálya számára

Решење: 106-61-00070/2006-01, 2006-01

 

Erdély Lenke

2.

SZÓ ÉS MONDAT - Munkafüzet anyanyelvből az általános iskolák4. оsztálya számára

Решење: 106-61-00143/2006-01,

Molnár Csikós László, Erdély Lenke

3.

OLVASÁSI MUNKALAPOK az általános iskolák 4. osztálya számára

Решење: 106-61-00144/2006-01,

Erdély Lenke

Bálizs Magdolna

СРПСКИ ЈЕЗИК

SZERB NYELV

 

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

 

1.

Daj mi zvezdu jedan krug – čitanka za srpski kao nematernji jezik za éetvrti razred osnovne škole

Решење: 650-02-163/2007-06

 

 

Nataša Dobrić

Gordana Štasni

MATEMATIKA

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

 

1.

MATEMATIKA 4 - tankonyv az altalanos iskolak negyedik osztalya szamara

Решење: 650-02-00070/2009-06/1,

 

 

Olivera Todorović

Srđan Ognjanović

 

 

 

2.

MATEMATIKA 4 – munkalapok az altalanos iskolak negyedik osztalya szamara

Решење: 650-02-00070/2009-06/1,

 

Olivera Todorović

Srđan Ognjanović

 

PRIRODA I DRUŠTVO

 

KÖRNYEZETISMERET

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

 

1.

 

TERMESZET- es tarsadalomismeret - tankonyv az altalanos iskolak negyedik osztalya szamara

Решење: 650-02-123/2012-06,

 

Biljana Gačanović

Biljana Trebješanin

Ljiljana Novaković

 

2.

 

FÜRKÉSZŐ MUNKAFÜZET a Természet és társadalom tankönyvhöz az általanos iskolák negyedik osztálya számára

Решење: 650-02-123/2012-06,

Biljana Gačanović

Biljana Trebješanin

Ljiljana Novaković

MUZIČKA KULTURA

ZENEKULTÚRA

Zavod za udžbenike

Tankönyvkiadó Intézet Belgrád

 

1.

 

DALOLJUNK EGYÜTT! - Zenekönyv az általános iskolák 4. osztálya számára

Решење: 106-61-00150/2006-01,

Tolnay Ilona

ENGLESKI JEZIK

ANGOL NYELV

 

The English Book doo

 

1.

HAPPY STREET  1– New Edition

CLASS BOOK 1

Решење: 650-02-00812/2010-06,

Stella Maidment and Lorena Roberts

 

2.

 

HAPPY STREET 1 – New Edition

ACTIVITY BOOK 1

Решење: 650-02-00812/2010-06,

Stella Maidment and Lorena Roberts

 

 

 

 

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA 5. RAZRED NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU O.Š.2018/19 - OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE CIPLIĆ"

TANKÖNYVEK JEGYZÉKE AZ 5. OSZTÁLY SZÁMÁRA MAGYAR TANNYELVEN 2018/19-ES TANÉV - MILOJE CIPLIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nastavni predmet Tantárgy

Autor(i)

Szerző(k)

Naslov udžbenika

 A tankönyv címe

Izdavačka kuća

Kiadóház

Srpski jezik Szerb nyelv

Nataša Dobrić

Gordana Štasni

Čitanka, gramatika i Radna sveska za srpski kao nematernji za 5. Razred osnovne škole, udžbenički komplet

Rešenje:650-02-00042/2018-07 od 24.4.2018.

Zavod za udžbenike.

Mirjana Burzan Jovan Jerković

Pouke iz jezika i pravopisa, srpski kao nematernji jezik za 5. razred osnovne škole

Zavod za udžbenike

Mađarski jezik Magyar nyelv

Rajsli Ilona - Takács Izabella

Magyar nyelv az általános iskolák 5. osztálya számára (nyelvtan könyv)

Zavod za udžbenike

Csorba Béla

Olvasókönyv az általános iskolák 5. osztálya számára

Zavod za udžbenike

Csorba Béla

Olvasási munkalapok az általános iskolák 5. osztálya számára

Zavod za udžbenike

Engleski jezik

Ben Wetz, Janet Hardy Gould

ENGLISH PLUS:1. Engleski jezik 5.razred oš,:udžbenički komplet (udžbenik,radna sveska ,audio cd)

Решење: 650-02-00031/2018-07 od 27.4.2018.

NOVI LOGOS“

 

Nemački jezik

Đorđo Mota, Dragana Boos

WIR NEU 1:nemački jezik za 5.razred OŠ, prva godina učenja (udžbenički komplet:udžbenik+radna sveska)

Rešenje: 650-02-00125/2018-07 od 27.04.2018.

Klett

Geografija

Földrajz

Ćalić Jelena Milivojević Milovan

Földrajz az általános iskolák 5. osztálya számára

Zavod za udžbenike

Istorija

Törrténelem

Branka Bečanović

Történelem tankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára

„KLETT" doo

Matematika

Matematika

Nebojša Ikodinović, Slađana

Dimitrijević, Sanja Milojević, Nenad Vulović

Matematika - tankönyv az általános iskolák 5. osztálya

számára

 

„KLETT" doo

Nebojša Ikodinović, Slađana

Dimitrijević, Sanja Milojević, Nenad Vulović

Matematika - feladatgyűjtemény az általános iskolák 5. osztálya számára

„KLETT" doo

Biologija

Bilógia

Biljana Jovičić Radiša Jančić

Bilógia - tankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára

Zavod za udžbenike

Tehnika i tehnologija

Slobodan Popov Miroslav Paroškaj

Tehnika i tehnologija za peti razred osnovne škole udžbenički komplet(udžbenik, material za konstruktivno modelovanje

Rešenje:650-02-00047/2018-07 od 27.4.2018.

Zavod za udžbenike

Muzička kultura Zenekultúra

Bulatović

Gabriella

Ének - zene - zenekönyv az általános iskolák 5. osztálya számára

Zavod za udžbenike

 Informatika i računarstvo

Marina Petrović

Jelena Prijović

Zorica Prokopić

Informatika i računarstvo 5:udžbenik za 5.razred  osnovne škole

Rešenje: 650-02-00172/2017-07 od 30.1.2018.

„BIGZ školstvo“

Likovna kultura

Dr Sanja Filipović

Likovna kultura za 5. Razred osnovne škole

KLETT, 2012


 

 

 

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA 6. RAZRED NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU O.Š.2018/19 - OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE CIPLIĆ"

TANKÖNYVEK JEGYZÉKE AZ 6. OSZTÁLY SZÁMÁRA MAGYAR TANNYELVEN 2018/19-ES TANÉV - MILOJE CIPLIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Nastavni predmet Tantárgy

Autor(i)

Szerző(k)

Naslov udžbenika

 A tankönyv címe

Izdavačka kuća

Kiadóház

Srpski jezik Szerb nyelv

Nataša Dobrić

Dušanka Zvekić-Dušanović

Gordana Štasni

 

Gordana šTASNI

„Pletivo od reči" srpski kao nematernji jezik - čitanka za 6. razred osnovne škkole

Rešenje broj 650-02-00311/2008-06

 

 

 

Zavod za udžbenike.

Mirjana Burzan Jovan Jerković

Pouke iz jezika i pravopisa, srpski kao nematernji jezik za 6. razred osnovne škole

Rešenje broj 650-02-00310/2008-06

 

 

 

Zavod za udžbenike

Mađarski jezik Magyar nyelv

Rajsli Ilona –

Kávai Bózsó Ildikó

Magyar nyelv : Gyakorló nyelvtan: az általános iskolák 6. osztálya számára

Rešenje broj 106-61-00170/2008-01

 

 

Zavod za udžbenike

Pintér Molnár Edit

Kojić Csákány Erzsébet

Olvasókönyv : az általános iskolák 6. osztálya számára

Rešenje broj 106-61-00264/2008-01

 

 

Zavod za udžbenike

Engleski jezik

 Angol nyelv

Tóm Hudchinson Lynda Edwards

Projekt 3 Third Edition - udežbenik j

Rešenje broj 650-02-00810/2010-06

 

The English Book

Tóm Hudchinson Lynda Edwards

 

Projekt 3 Third Edition - radna sveska

Rešenje broj 650-02-00810/2010-06

 

/

The English Book

Nemački jezik

Német nyelv

Đorđo Mota

Wir 2. Udžbenik

Rešenje broj 650-02-00378/2008-06/07

 

„KLETT" doo

Đorđo Mota

Wir 2. - radna sveska

Rešenje broj 650-02-00378/2008-06/07

 

„KLETT" doo

Geografija

Földrajz

 

Ljiljana Gavrilović

Milena Perišić

Földrajz az általános iskolák 6. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00494/2011-06

 

Zavod za udžbenike

Istorija

Törrténelem

Rade Mihaljčić

 

 

 

 

 

 

 

Történelem tankönyv az általános iskolák hatodik osztálya számára

Rešenje broj 128-61-198/2015-01

 

 

Zavod za udžbenike

Marko Šuica

Snežana Knežević

Történelemi olvasókönyv és munkafüzet :az általános iskolák hatodik osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00495/2008-06

 

Matematika

Matematika

Đorđe Dugošija

Vojislav Andrić

Vera Jocković

Vladimir Mićić

Matematika - tankönyv az általános iskolák 6. osztálya

számára

Rešenje broj 650-02-00309/2008-06

 

Zavod za udžbenike

Đorđe Dugošija

Vojislav Andrić

Vera Jocković

Vladimir Mićić

Feladatgyűjtemény matematikából az általános iskolák 6. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00308/2008-06

 

Zavod za udžbenike

Biologija

Bilógia

Brigita Petrov

Bilógia - tankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00321/2008-06

 

Zavod za udžbenike

Техника и технологија Műszaki oktatás és informatika

Slobodan Popov Petrović Marina

Műszaki oktatás és informatika az általános iskolák 6. osztálya számára

Zavod za udžbenike

Muzička kultura Zenekultúra

Bulatović

Gabriella

Ének - zene - zenekönyv az általános iskolák 6. osztálya számára

Zavod za udžbenike

Informatika (Informatika (választott tantárgy)

Dragan Marinčić Dragoljub Vasić

Informatika és számítástechnika az általános iskolák 6. osztálya számára

Zavod za udžbenike

Likovna kultura

Dr Sanja Filipović

Likovna kultura za 6. razred osnovne škole

KLETT, 2012

Fizika

Fizika

Darko V. Kapor

Jovan P.Šetrajčić

Fizika az általános iskolák 6. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00316/2008-06

 

Zavod za udžbenike

Fizika

Fizika

Darko V. Kapor

Milan O.Raspopović

Jovan P.Šetrajčić

 

Fizika : Feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal az általános iskolák 6. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00306/2008-06

 

Zavod za udžbenike

 

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA 7. RAZRED NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU O.Š.2018/19 - OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE CIPLIĆ"

TANKÖNYVEK JEGYZÉKE AZ 7. OSZTÁLY SZÁMÁRA MAGYAR TANNYELVEN 2018/19-ES TANÉV - MILOJE CIPLIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Nastavni predmet Tantárgy

Autor(i)

Szerző(k)

Naslov udžbenika

 A tankönyv címe

Izdavačka kuća

Kiadóház

Srpski jezik Szerb nyelv

Nataša Dobrić

Dušanka Zvekić-Dušanović

Gordana Štasni

„U ogledalu sunca" srpski kao nematernji jezik - čitanka za 7. razred osnovne škole

Rešenje broj 650-02-00192/2009-06

 

 

 

Zavod za udžbenike.

Mirjana Burzan Jovan Jerković

Gramatika, srpski kao nematernji jezik za 7. razred osnovne škole

Rešenje broj 650-02-00181/2009-06

 

 

 

Zavod za udžbenike

Mađarski jezik Magyar nyelv

Pastyiki Ilona –

 

Magyar nyelv : Gyakorló nyelvtan: az általános iskolák 7. osztálya számára

Rešenje broj 106-61-00109/2009-01

 

 

Zavod za udžbenike

Bence Erika

Olvasókönyv : az általános iskolák 7. osztálya számára

Rešenje broj 106-61-00110/2009-01

 

 

Zavod za udžbenike

Olvasási munkafüzet: az általános iskolák 7. osztálya számára

Rešenje broj 128-61-00316/2012-01

 

Engleski jezik

 Angol nyelv

Tóm Hudchinson Lynda Edwards

Projekt 4 Third Edition - udežbenik j

Rešenje broj 650-02-00808/2010-06

 

The English Book

Tóm Hudchinson Lynda Edwards

 

Projekt 4 Third Edition - radna sveska

Rešenje broj 650-02-00808/2010-06

 

/

The English Book

Nemački jezik

Német nyelv

Đorđo Mota

Wir 3. Udžbenik

Rešenje broj 650-02-00299/2009-06

 

„KLETT" doo

Đorđo Mota

Wir 3. - radna sveska

Rešenje broj 650-02-00299/2009-06

 

„KLETT" doo

Geografija

Földrajz

 

Milutin Tadić

Földrajz az általános iskolák 7. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00189/2009-06

 

Zavod za udžbenike

 

Istorija

Törrténelem

 

 

Dušan T.Bataković

 

 

 

 

 

 

 

Történelem tankönyv az általános iskolák 7.osztálya számára

Rešenje broj 650-02-0278/2009-06

 

Zavod za udžbenike

Matematika

Matematika

Đorđe Dugošija

Vojislav Andrić

Vera Jocković

Vladimir Mićić

Matematika - tankönyv az általános iskolák 7. osztálya

számára

Rešenje broj 650-02-00173/2009-06

 

Zavod za udžbenike

Đorđe Dugošija

Vojislav Andrić

Vera Jocković

Vladimir Mićić

Matematika feladatgyűjtemény  az általános iskolák hetodik osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00179/2009-06

 

Zavod za udžbenike

Biologija

Bilógia

 

 

 

Brigita Petrov

Smiljka Stevanović-Pišteljić

Katica Paunović

Bilógia - tankönyv az általános iskolák 7. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00194/2009-06

 

Zavod za udžbenike

Tehničko obrazovanje i informatika Műszaki oktatás és informatika

Ivan Tasić

Dragana Glušac

Műszaki oktatás és informatika az általános iskolák 7. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00207/2009-06

 

Zavod za udžbenike

Muzička kultura Zenekultúra

Paskó Csaba

Zeneművészet: az általános iskolák 7. osztálya számára

Rešenje broj 106-61-00173/2010-01

 

Zavod za udžbenike

 

Hemija

Kémia

 

 

 

Jasna Adamov

Natalia Makivić

Stanislava Olić

 

 

 

Kémia az általános iskolák 7. osztálya számára

Rešenje broj 650-253/2013-06

 

 

 

 

Gerundijum

Laboratóriumi gyakorlatok és feladatok kémiaból: az általános iskolák 7. osztálya számára

 Rešenje broj 650-253/1/2013-06

 

 

Likovna kultura

Dr Sanja Filipović

Likovna kultura za 7. razred osnovne škole

KLETT, 2012

Fizika

Fizika

Jovan P.Šetrajčić

Darko V. Kapor

 

Fizika az általános iskolák 7. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00208/2009-06

 

Zavod za udžbenike

Fizika

Fizika

Darko V. Kapor

Milan O.Raspopović

Jovan P.Šetrajčić

 

Fizika : Feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal az általános iskolák 7. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00183/2009-06

 

Zavod za udžbenike

 

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA 8. RAZRED NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU O.Š.2018/19 - OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE CIPLIĆ"

TANKÖNYVEK JEGYZÉKE AZ 8. OSZTÁLY SZÁMÁRA MAGYAR TANNYELVEN 2018/19-ES TANÉV - MILOJE CIPLIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Nastavni predmet Tantárgy

Autor(i)

Szerző(k)

Naslov udžbenika

 A tankönyv címe

Izdavačka kuća

Kiadóház

Srpski jezik Szerb nyelv

Vera Niderman

Gulka Geza

Srpski kao nematernji za 8. razred osnovne škole

Rešenje broj 650-139/88

 

 

 

Zavod za udžbenike.

Mirjana Burzan Jovan Jerković

 Srpski kao nematernji jezik: Gramatika za 8. razred osnovne škole

Rešenje broj 650-02-00128/2010-06

 

 

 

Zavod za udžbenike

Mađarski jezik Magyar nyelv

Molnár Csikós László

Pásztor Kicsi Mária

Sziveri Móra Regina

Rokvić  Erzsébet

 

Magyar nyelv : Gyakorló nyelvtan: az általános iskolák 8. osztálya számára

Rešenje broj 128-61-252/2014-01

 

 

Zavod za udžbenike

 

Toldi Éva

 

Olvasókönyv : az általános iskolák 8. osztálya számára

Rešenje broj 106-61-00100/2010-01

 

 

Zavod za udžbenike

Olvasási munkafüzet: az általános iskolák 8. osztálya számára

Rešenje broj 128-61-00317/2012-01

 

Engleski jezik

 Angol nyelv

Tóm Hudchinson Lynda Edwards

Projekt 5 Third Edition - udežbenik

Rešenje broj 650-02-00172/2010-06

 

The English Book

Tóm Hudchinson Lynda Edwards

 

Projekt 5 Third Edition - radna sveska

Rešenje broj 650-02-00172/2010-06

 

/

The English Book

Nemački jezik

Német nyelv

Đorđo Mota

Wir 4. Udžbenik

Rešenje broj 650-02-00248/2010-06

 

„KLETT" doo

Đorđo Mota

Wir 4. - radna sveska

Rešenje broj 650-02-00248/2010-06

 

„KLETT" doo

Geografija

Földrajz

 

Srboljub Stamenković

Dragica Gatarić

Földrajz az általános iskolák 8. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00198/2010-06

 

Zavod za udžbenike

 

Istorija

Törrténelem

 

 

Đorđe Đurić

Momčilo Pavlović

 

 

 

 

 

 

Történelem tankönyv az általános iskolák 8.osztálya számára

Rešenje broj 650-02-0342/2010-06

 

Zavod za udžbenike

Matematika

Matematika

Đorđe Dugošija

Vojislav Andrić

Vera Jocković

Vladimir Mićić

Matematika - tankönyv az általános iskolák 8. osztálya

számára

Rešenje broj 650-02-00129/2010-06

 

Zavod za udžbenike

Đorđe Dugošija

Vojislav Andrić

Vera Jocković

Vladimir Mićić

Feladatgyűjtemény matematikából  az általános iskolák nyolcadik osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00133/2010-06

 

Zavod za udžbenike

Biologija

Bilógia

 

 

 

Dmitar Lakušić

Slobodan Jovanović

 

 

Bilógia - tankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-223/2010-06

 

Zavod za udžbenike

Tehničko obrazovanje i informatika Műszaki oktatás és informatika

Ivan Tasić

Dragana Glušac

Műszaki oktatás és informatika az általános iskolák 8. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00207/2009-06

 

Zavod za udžbenike

Muzička kultura Zenekultúra

Paskó Csaba

Zeneművészet: az általános iskolák 8. osztálya számára

Rešenje broj 106-61-00173/2010-01

 

Zavod za udžbenike

 

Hemija

Kémia

 

 

 

Jasna Adamov

Radojka Đurđević

Snežana Kalamković

 

 

 

Kémia az általános iskolák 8. osztálya számára

Rešenje broj 650-253/2013-06

 

 

 

 

Gerundijum

Laboratóriumi gyakorlatok és feladatok kémiaból: az általános iskolák 8. osztálya számára

 Rešenje broj 650-02-318/1/2013-06

 

 

Likovna kultura

Dr Sanja Filipović

Likovna kultura za 8. razred osnovne škole

KLETT, 2012

Fizika

Fizika

Jovan P.Šetrajčić

Darko V. Kapor

 

Fizika az általános iskolák 8. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-179/2010-06

 

Zavod za udžbenike

Fizika

Fizika

Branislav Cvetković

Milan Raspopović

Jovan  Šetrajčić

 

Fizika : Feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal az általános iskolák 8. osztálya számára

Rešenje broj 650-02-00166/2010-06

 

Zavod za udžbenike