• Up Next Za decu: zašto je važno da se nosi maska i pravilno peru ruke?
 • Up Next Nekoliko saveta da se osećaš bolje
 • Up Next 7 jednostavnih koraka kako da sprečite širenje korona virusa i...
 • Up Next Pravila ponašanja u školi tokom trajanja epidemije COVID-19
 • Up Next WHO Skola Cut V2
Školska Facebook stranica Erasmus + projekta Soul of Science - SOS https://www.facebook.com/erasmuspluska229project      
Category: Aktivnosti 2021-02-16 22:01:17
U periodu od ponedeljka, 18. do petka 22. novembra, na redovnim časovima informatike, održaće se sedmo po redu Međunarodno takmičenje iz informatičke i računarske pismenosti "Dabar".
Category: Aktivnosti 2019-11-19 16:05:48

Резултат слика за DILS projekat u školama

DILS

Projekat ''Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou'' - DILS ( Delivery of Improved Local Services ), Vlada Republike Srbije realizuje iz sredstava Zajma Svetske banke / Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD). Projekat se realizuje u periodu od početka 2009. do kraja 2012. godine. Ukupna vrednost sredstava Zajma iznosi 32 miliona evra.

Projekat realizuju tri resorna ministarstva: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo rada i socijalne politike.Cilj projekta

Osnovi cilj projekta odnosi se na jačanje kapaciteta ustanova u sektorima zdravlja, prosvete i socijalne zaštite na lokalnom nivou za pružanje delotvornijih, korisnicima pristupačnijih usluga ujednačenog kvaliteta, finansiranih po principu ''novac prati korisnika'', u decentralizovanom okruženju koje vodi računa o potrebama ranjivih grupa korisnika.

 

Ciljevi projekta biće ostvareni realizacijom sledećih aktivnosti:

 • Uspostavljanje informacionih sistema koji povezuju lokalne davaoce usluga (domovi zdravlja, škole, centri za socijalni rad i nevladine organizacije) sa nadležnim ministarstvom i omogućavaju uspešnije i transparentnije finansiranje usluga, pružanje usluga i međusektorsku razmenu informacija.
 • Sprovođenje fiskalne decentralizacije razvijanjem modela finansiranja po principu ''novac prati korisnika'', čime će način finansiranja u sektorima zdravlja, prosvete i socijalne zaštite biti usklađen sa novim nadležnostima resornih ministarstava utvrđenim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i omogućiti efikasnije alociranje sredstava.
 • Identifikacija osetljivih populacionih grupa i procena njihovih potreba.
 • Obuka za izradu projekata
 • Edukacija zdravstvenih radnika i saradnika o potrebama starih, dece, mladih, invalida, Roma, na osnovu programa akreditovanih od Zdravstvenog saveta Srbije.
 • Obuka lokalne samouprave u vezi njihovih nadležnosti u oblasti zdravstvene zaštite i o potrebama osetljivih populacionih grupa.
 • Izrada lokalnih strateških planova/planova razvoja zdravstvene zaštite.
 • Uspostavljanje delotvornih i održivih načina saradnje između lokalne samouprave, domova zdravlja, nevladinih organizacija i korisnika na lokalnom nivou.
 • Dodela grantova za izradu projekata/programa.
 • Poboljšanje dostupnosti i pružanja pomoći osobama sa invaliditetom i ostalim marginalizovanim grupama, kroz razvoj inovacija u pružanju usluga, gde je osim pripreme novog modela finansiranja i razvijanje kapaciteta lokalnih provajdera usluga.
 • Veća motivisanost davalaca usluga za pružanje kvalitetnih usluga po meri korisnika.Grantovi za opštine i ustanove

Značajan deo sredstava Zajma biće u obliku grantova dodeljen lokalnim samoupravama i ustanovama iz sektora zdravlja, prosvete i socijalne zaštite. Grantovi će biti dodeljivani od strane nadležnog resornog ministarstva, po javno objavljenim, periodičnim konkursima za dodeljivanje grantova.


Namera grantova je da lokalnim samoupravama i ustanovama iz sektora zdravlja, prosvete i socijalne zaštite omoguće da u prelaznom periodu ka uspostavljanju decentralizovanog okruženja za pružanje usluga, osnaže sopstvene kapacitete, nabave neophodnu opremu i prilagode infrastrukturu kako bi na što bolji način odgovorili specifičnim potrebama svojih korisnika i bili osposobljeni da u budućnosti pružaju bolje ciljane, delotvornije i kvalitetnije usluge uz viši nivo ekonomske opravdanosti utrošenih sredstava.