• Up Next Za decu: zašto je važno da se nosi maska i pravilno peru ruke?
  • Up Next Nekoliko saveta da se osećaš bolje
  • Up Next 7 jednostavnih koraka kako da sprečite širenje korona virusa i...
  • Up Next Pravila ponašanja u školi tokom trajanja epidemije COVID-19
  • Up Next WHO Skola Cut V2
Školska Facebook stranica Erasmus + projekta Soul of Science - SOS https://www.facebook.com/erasmuspluska229project      
Category: Aktivnosti 2021-02-16 22:01:17
U periodu od ponedeljka, 18. do petka 22. novembra, na redovnim časovima informatike, održaće se sedmo po redu Međunarodno takmičenje iz informatičke i računarske pismenosti "Dabar".
Category: Aktivnosti 2019-11-19 16:05:48

Organizacija rada u Osnovnoj školi „Miloje Čiplić” u potpunosti prati reformu obrazovanja i oslanja se najvećim delom na Školske programe za prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi i osmi razred, koji čine čine polaznu osnovu sistema obrazovanja i vaspitanja. Školske programe Osnovne škole „Miloje Čiplić” izradili su Odeljenjska veća, Pedagoški kolegijum i Stručni aktivi za izradu školskih programa.

Nastava i drugi oblici obrazovno - vaspitnog rada u Osnovnoj školi „Miloje Čiplić” ostvaruju se u toku dva polugodišta. Obrazovno - vaspitni rad za učenike od prvog do sedmog razreda, ostvarivaće se u 36 petodnevnih nastavnih nedelja, odnosno 180 nastavnih dana. Obrazovno - vaspitni rad za učenike osmog razreda ostvarivaće se u 34 petodnevne nastavne nedelje, odnosno 170 nastavnih dana. U okviru 36 petodnevnih nastavnih nedelja škola će izvršiti korekciju kalendara koja će omogućiti da svaki dan u sedmici bude zastupljen 36 puta. U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.
U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom. U školi se praznuje radno Sveti Sava – dan duhovnosti, Dan pobede, Vidovdan – spomen na Kosovsku bitku. 8. novembar obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
Učenici i zaposleni u Školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:
1. Pravoslavci – na prvi dan krsne slave;
2. Katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica – na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru;
3. Pripadnici islamske zajednice – na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama;
4. Pripadnici jevrejske zajednice – na prvi dan Jom Kipura.
Ukoliko se ekskurzije budu realizovale u vreme nastavnih dana, isti će biti nadoknađeni.
Nastava se obavlja u dve smene od prva počinje u 7:30, a druga od 13:00 časova.