Pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i Kabineta predsednice Vlade, marta 2021.godine, počela je sa radom nacionalna platforma "Čuvam te", kao prva nacionalna platforma za prevenciju i zaštitu od nasilja u školama u Republici Srbiji. Platforma je uspostavljena sa ciljem koordinacije i jačanja intersektorske saradnje nadležnih institucija u prevenciji i suzbijanju nasilja, posebno vršnjačkog nasilja.

Link ka platformi