Predmeti koji se izučavaju u V razredu su:

SRPSKI JEZIK/ MAĐARSKI JEZIK

Učenici na mađarskom nastavnom jeziku izučavaju predmet SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

MUZIČKA KULTURA

ISTORIJA

GEOGRAFIJA

MATEMATIKA

BIOLOGIJA

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

FIZIČKO VASPITANJE

OBAVEZNI IZBORNI PREDMET (GRAĐANSKO VASPITANJE/ VERSKA NASTAVA)

NEMAČKI JEZIK

FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE

IZABRANI PREDMET (INFORMATIKA/ HOR I ORKESTAR)

VLADANJE (ne ulazi u opšti uspeh učenika).